Provádění konverze dokumentů

z elektronické podoby do listinné podoby a z listinné do elektronické.

Advokátní úschova peněžních prostředků

je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti. Advokátní úschova peněz je upravena v ustanovení § 56a zákona o advokacii a je zcela bezpečná. Advokátní kancelář Mgr. Dana Bartelsenová je ze zákona pojištěna.

Ověřování podpisů na listinách

zejména v souvislosti sepisem smluv týkajících se převodu nemovitostí. Klientovi poskytnu komplexní právní službu včetně ověření podpisů na předmětné listině, klient tudíž nemusí ztrácet čas návštěvou dalších institucí a veškeré podklady připravím na jednom místě.