O mně

„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“ Jan Werich

Právu se věnuji od ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. V roce 2010 jsem složila advokátní zkoušky.

Svoje znalosti opírám především o dlouholetou právní praxi v renomované advokátní kanceláři v Karlových Varech, kde jsem část své právní praxe působila jako vedoucí advokát pro spornou agendu. Zastupovala jsem klienty jednak fyzické osoby, ale i velké obchodní společnosti v rozličných právních záležitostech napříč širokým spektrem právních oborů. Další zkušenosti jsem získala i v průběhu svého působení jakožto právník územního samosprávného celku a Generálního finančního ředitelství.

Nabízím komplexní právní služby, v rámci nichž se specializuji zejména na poskytnutí právního poradenství v oboru náhrady škody na zdraví, sepisu různých typů občanskoprávních smluv a zastupování klientů před soudy a v rozhodčím řízení, blíže v sekci Právní služby. Své znalosti si dále soustavně prohlubuji.

Právní služby poskytuji fyzickým osobám, podnikatelům, obchodním společnostem ale i jiným právnickým osobám.

Vždy se snažím klientovi pomoci tak, abych společně s ním našla to nejlepší řešení vycházející z jeho potřeb a osobního či podnikatelského prostředí. Vzájemná důvěra mezi mnou a klientem je pro mne stěžejní, vážím si každého klienta, proto právní služby poskytuji já osobně. Pouze ve výjimečných případech jako je např. kolize dvou soudních jednání, mě adekvátně zastoupí některý z kolegů advokátů, se kterými spolupracuji.

Těší mne, když se na mne klient znovu s důvěrou obrátí.

Díky moderním technologiím Vám mohu řadu právních služeb poskytnout on-line formou.

Veškerá komunikace a předávání informací v tomto případě probíhá elektronickou cestou. Komunikovat můžeme emailem či telefonicky, osobní schůzku můžeme nahradit videohovorem přes Google Meet, Teams či Skype. V případě on-line služby lze poskytnout rychlou právní pomoc, kdy vzdálenost mezi mnou a klientem nehraje roli, neboť ji lze poskytnout po celé České republice.

Mgr. Dana Bartelsenová, advokátka

Mgr. Dana Bartelsenová, advokátka

Právní služby

„Akce je základní klíč k jakémukoliv úspěchu.“ Picasso

Právní služby poskytuji jak fyzickým osobám, podnikatelům, tak i obchodním společnostem a jiným právnickým osobám. Zabývám se právním poradenstvím v širokém spektru právních odvětví a samozřejmostí je zastupování klienta v soudním, rozhodčím či správním řízení, aj.

Ve své právní praxi se též zaměřuji na oblast práva náhrady škody na zdraví a poskytuji právní zastoupení klientům jak v pozici poškozeného, tak i v pozici škůdce.

Provádění konverze dokumentů

z elektronické podoby do listinné podoby a z listinné do elektronické.

Advokátní úschova peněžních prostředků

je nejčastěji využívána při prodeji nemovitosti. Advokátní úschova peněz je upravena v ustanovení § 56a zákona o advokacii a je zcela bezpečná. Advokátní kancelář Mgr. Dana Bartelsenová je ze zákona pojištěna.

Ověřování podpisů na listinách

zejména v souvislosti sepisem smluv týkajících se převodu nemovitostí. Klientovi poskytnu komplexní právní službu včetně ověření podpisů na předmětné listině, klient tudíž nemusí ztrácet čas návštěvou dalších institucí a veškeré podklady připravím na jednom místě.

Ceník

Odměnu advokátní kanceláře za poskytování právní služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Vždy se snažím nalézt pro klienta ten nejvhodnější způsob účtování za poskytnutý právní servis. Dbám na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

Individuálně dohodnutá odměna s klientem určená jako:

Hodinová

jde o základní typ smluvní odměny. V takovém případě je klientovi účtován reálný čas, který byl věnován jeho záležitosti.

Fixní – (pevná částka)

za vyřízení konkrétní záležitosti, tento způsob je vhodný v případech, kdy klient požaduje kupř. sepsat konkrétní smlouvu či zařídit jinou předem známou jednorázovou záležitost.

Paušální

se sjednává zejména s klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci. Jde o pravidelnou (měsíční/čtvrtletní) pevnou platbu vycházející s předem stanoveného časového rozsahu. Lze domluvit i pravidelné návštěvy v sídle klienta.

Podílem

na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání (např. lze dohodnout procentuální odměnu z vymožené částky).

Jde o odměnu stanovenou právním předpisem vyhláškou 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V takovém případě se výše odměn odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy, apod.

např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, znalecké posudky, překlady listin, telekomunikační poplatky, apod., nejsou součástí sjednané odměny, jsou vykazovány a účtovány zvlášť.

Se stálými klienty je možno uzavřít i smlouvu o poskytování právních služeb za paušální odměnu nebo hodinovou sazbu.

Pokud lze objednanou právní službu považovat za časově zvlášť náročnou či složitou, požaduji složení zálohy ve výši 30 % z předpokládané celkové ceny.

Nejsem plátce DPH, proto se k odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů nezapočítává DPH.

Kontakt

Mgr. Dana Bartelsenová
advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.e. 13144.

Ráda zodpovím Vaše dotazy:

Poradím, jak postupovat ve Vaší věci.

Objednejte se pomocí uvedených kontaktů a vše probereme u mě v kanceláři. Těším se na naše osobní setkání. Konzultace je však možná i prostřednictvím videohovoru přes Microsoft Teams, Skype, Google Meet.

Rovněž je možno sjednat poskytování právní sužby on-line. On-line schůzka může v konkrétních případech ušetřit vzájemně náš čas a zvlášť v této době je nanejvýš praktická.

Můžete mne kontaktovat:

On-line: na níže uvedeném kontaktním formuláři.
Telefon: + 420 723 843 864
E-mail: info@akbartelsenova.cz
Datová schránka: vf729fn
Osobně na adrese:
Dvořákova 21, 37001 České Budějovice, kancelář se nachází ve 2. patře budovy označené: Kanceláře hlavní vchod.
Na vyhrazené parkoviště pro klienty (2 místa) se dostanete průjezdem v levém rohu areálu (značka zákaz vjezdu). Případně můžete zaparkovat v nedalekém obchodním centru Mercury.

S čím Vám mohu pomoci?

  Reference od našich zákazníků

  Jitka
  Jitka
  13. Červen, 2023
  Paní Doktorka je skvělá.Moc mi pomohla.Mohu jen doporučit.
  Lawrence Cadena
  Lawrence Cadena
  15. Červen, 2022
  Excellent lawyer, extremely friendly, professional, and responds in a very timely manner. Foreigner friendly and speaks/is able to communicate in English. Would highly recommend.
  Klarka2707 K
  Klarka2707 K
  9. Červen, 2022
  Velmi výborná paní advokátka. Pracuje perfektně,rychle,svědomitě. Výborná a rychlá komunikace. Vřele doporučuji.
  Karel Kadlec
  Karel Kadlec
  23. Únor, 2022
  Profesionální jednání a vstřícný přístup. Vřele doporučuji.