Individuálně dohodnutá odměna s klientem určená jako:

Hodinová

jde o základní typ smluvní odměny. V takovém případě je klientovi účtován reálný čas, který byl věnován jeho záležitosti.

Fixní – (pevná částka)

za vyřízení konkrétní záležitosti, tento způsob je vhodný v případech, kdy klient požaduje kupř. sepsat konkrétní smlouvu či zařídit jinou předem známou jednorázovou záležitost.

Paušální

se sjednává zejména s klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci. Jde o pravidelnou (měsíční/čtvrtletní) pevnou platbu vycházející s předem stanoveného časového rozsahu. Lze domluvit i pravidelné návštěvy v sídle klienta.

Podílem

na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání (např. lze dohodnout procentuální odměnu z vymožené částky).