např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby, znalecké posudky, překlady listin, telekomunikační poplatky, apod., nejsou součástí sjednané odměny, jsou vykazovány a účtovány zvlášť.