Jde o odměnu stanovenou právním předpisem vyhláškou 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V takovém případě se výše odměn odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy, apod.